BedrijvenBalie
gemeente Den Haag


bezoekadres: Stadhuis, Spui 70,   Den Haag
postadres: Postbus 12.655,   2500 DP Den Haag
tel.: 070-3536004 tot en met 6007
fax: 070-3534147
mail: sobalie@dso.denhaag.nl
Ondernemers onderhouden veel contacten, ook met de gemeente. Over vestigingsmogelijkheden, milieu-, bouw- en horecavergunningen, parkeren, uitstallingen of belastingen bijvoorbeeld.
Als ondernemer kunt u daar niet altijd genoeg tijd voor vrijmaken. Daarom heeft de gemeente Den Haag een BedrijvenBalie ingesteld. U kunt daar als ondernemer met elke vraag, waar de gemeente partij in is, terecht. U krijgt direct antwoord, of we zoeken het voor u uit; zonodig bemiddelen wij voor u. De BedrijvenBalie brengt hiervoor geen kosten in rekening.
In de BedrijvenBalie werken de Haagse diensten Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer samen. U kunt contact opnemen met Mila Caffin, Leo Draisma, Paul Klomp, Maaike Lucas en Leo van der Meij, de vaste bezetting van de BedrijvenBalie. U bent van harte welkom!

De BedrijvenBalie gemeente Den Haag:
Binnen de kortste keren tot uw dienst!


http://adviseur.net
x